Op zoek naar antwoorden...

 Of we in de zorgsector nu spreken met CEO’s van ziekenhuizen, met HR verantwoordelijken binnen de woonzorgcentra of met productontwikkelaars voor de zorgsector…ze zijn allemaal op zoek naar antwoorden op communicatie- en marketingvraagstukken. Al zo vaak werden er focusgroepen georganiseerd met hun doelgroepen of ervaringsdeskundigen maar steeds met vrij weinig bruikbare uitkomsten of resultaten na implementatie.

Daarom hebben we met Zorgleads een onderzoekscel specifiek voor & met de zorgsector opgestart waarmee we o.a. via neuromarketing (en ook andere onderzoeksvormen) opzoek gaan naar echte & objectieve antwoorden op hun vraagstukken. Vele antwoorden liggen in het onderbewustzijn van mensen dus hen laten antwoorden op vragen levert in de meeste gevallen te weinig betrouwbare informatie op!

1 %
te weinig resultaten

73% CEO’s zorginstellingen rapporteert een gebrek aan vertrouwen in het vermogen van de marketingafdeling om de gewenste resultaten te behalen.

1 %
uitdaging rekrutering

84% van de zorgorganisaties kampen met een structureel tekort aan het vinden van nieuwe collega’s.

Shaping the future

Met onze onderzoekscel willen we zorgondernemers door middel van wetenschappelijk onderzoek de effectiviteit van hun marketinginspanningen vergroten door zicht te krijgen op de bewuste, maar vooral ook onbewuste processen in de mens en bij de consument/klant/patiënt.

Marketing

Branding & beleving

Communicatie

Juiste boodschap op juiste moment

Innovatie

Nieuwe producten & diensten

Focusonderzoek 1:
Werkgever vs student/werkzoekende

We beginnen onszelf als mens steeds beter te begrijpen. Waar we vroeger keuzes maakten op basis van een buikgevoel en alleen konden vastleggen wat we van buitenaf zagen (of hoorden), beginnen we nu steeds dieper in het brein te kijken en worden er patronen blootgelegd die leiden tot het maken van gefundeerde keuzes. Met behulp van neuromarketing willen we bij de werkgever in de zorgsector & de sollicitant onderzoeken welk objectief keuzeproces beide partijen doormaken met als doel ze op termijn dichter bij elkaar te brengen. 

Welke vacatures werken beter dan andere? Welke advertenties in kranten & online bieden betere resultaten? Waar hechten nieuwe werknemers belang aan? Wat verwachten werkgevers in de zorgsector nu en in de toekomst? 

Wil je op de hoogte gehouden worden rondom de resultaten van dit onderzoek of deelnemen aan het onderzoek? Laat hieronder je gegevens achter! 

 

Welke onderzoekstechnieken gebruiken we het meeste?

Most frequent questions and answers

Eye-Tracker: Waar kijkt de deelnemer naar?

In een wereld waar tijd steeds schaarser wordt leest men steeds haastiger. Dit maakt het belang van de juiste positie steeds groter. Door vast te leggen waar de doelgroep naar kijkt, weet je waar je wat moet zetten. Denk hierbij aan info over de werkgever of vacatureteksten. Hoe verbeter je de leesbaarheid en waar kijken de deelnemers het langste naar? (meeste aandacht)

Facial Expression Recognition: Welke emoties worden er geuit?

Door het detecteren van gezichtsexpressies kan in combinatie met een EEG kan betrouwbaarder worden gemeten of iemand zich aangetrokken voelt of niet. Daarnaast kunnen ook micro-expressies nauwkeurig worden gemeten. Deze bieden inzichten in welke emoties iemand beleeft op het moment van het geven van doelgerichte prikkels.

EEG (elektro-encefalogram): Is het aantrekkelijk of niet?

Een EEG meet hersenactiviteiten. Hierdoor krijg je vooral inzichten of iemand zich aangetrokken voelt of niet tot je dienst of product. Dit laat bijvoorbeeld zien wanneer de aandacht verslapt tijdens het lezen van een vacaturetekst of het bekijken van je website. In combinatie met de Eye-tracker kan worden geregistreerd waarnaar de deelnemer kijkt als dit gebeurt.

fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging): Hoe komt dat?

Om erachter te komen wat er precies gebeurt worden de hersenactiviteiten blootgelegd. Dit gebeurt door een 3D hersenscan te maken die laat zien waar zuurstofrijk bloed is. Door dit te meten kunnen we hersenactiviteit opsporen. Elk deel van de hersens heeft een functie, hiermee kunnen we aantonen wat iemand ervaart op welk moment. Denk aan het gevoel van vertrouwen, verwachting of begeerte tijdens het krijgen van weloverwogen prikkels. Deze inzichten kunnen leidend zijn om erachter te komen waarom bijvoorbeeld iemand wel of niet zou solliciteren bij je organisatie!