Marketing voor thuisverpleging

Marketing voor thuisverplegingspraktijken

De honoraria in de thuisverpleging werden herhaaldelijk niet geïndexeerd terwijl dat in andere sectoren wel gebeurt. Dit is één van de redenen waarom thuisverpleging steeds meer prestatiegericht aan het worden is. In deze blog beschrijf ik hoe marketing voor thuisverplegingspraktijken zal dienen te veranderen wanneer iedere patiënt steeds meer een klant zal worden.

We evolueren naar een mix. Nomenclatuur zal strikter worden toegepast en extra’s die niet nomenclatuur-gerelateerd zijn zullen geregeld dienen te worden via een patiëntenfactuur. Parallel aan deze evolutie zien we ook dat de prestaties die thuisverpleegkundigen doen al meerdere keren niet werden geïndexeerd. Dit zal zorgen voor bijzondere contradicties!

Patiënten worden klanten

Wat zou jij willen wanneer iemand je kwam verzorgen? Een belangrijke vraag die we ons te weinig stellen. Wil je een verpleegkundige die tijd kan nemen voor de verzorging en voor een babbel? Of wil je iemand die bijna dient te lopen om zijn/haar prestaties op een voormiddag klaar gedaan te krijgen? De keuze zal snel gemaakt zijn.

De verschillen in de thuisverpleging worden al lang niet meer gewonnen op basis van de kwaliteit van de technische prestaties. Globaal gezien leveren alle thuisverpleegkundigen zeer kwalitatieve prestaties aan hun patiënten. Iets waar we in België trots op mogen zijn.

Bij een recente bevraging van 67 senioren die thuisverpleging genieten regio Turnhout, werd de vraag gesteld of ze tevreden waren over hun verpleging aan huis. Mensen konden antwoorden in hun eigen bewoordingen (geen keuzemogelijkheden). 92% van de antwoorden gaven aan dat hun verpleging heel lief,behulpzaam en begaan was met hen als patiënt. Niemand van de ondervraagden gaf dat ze tevreden waren omdat de prestaties correct werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Hiermee wil ik niet aantonen dat deze prestaties onbelangrijk zijn,maar ik wil wel aantonen dat de keuze van een thuisverplegingsteam eerder op een persoonlijk & gevoelsmatig vlak genomen wordt.

Iedereen die actief is in de thuiszorg weet dat patiënten aan het veranderen zijn. Niet alleen worden ze veel mondiger & digitaler, ze willen ook steeds meer als een klant behandeld worden. Deze evolutie zal zich verder blijven zetten, zeker wanneer patiënten bepaalde prestaties zelf dienen te betalen. Door deze evolutie gaat er een contradictie ontstaan. Langs de ene kant worden thuisverpleegkundigen gepusht naar het doen van vele prestaties per dag om voldoende omzet te hebben. Anderzijds wil de patiënt/klant dat je meer tijd voor hem/haar kunt nemen.

Totaalzorg
Marketing voor thuisverplegingspraktijken

De nieuwe marketing

Voor alle duidelijkheid: met marketing bedoelen we niet verkopen, adverteren of websites bouwen. Via zorgmarketing vertellen we het verhaal van een thuisverplegingspraktijk en tonen we welk type comfort & gevoel we realiseren bij hun respectievelijke doelgroep van patiënten/klanten.

Marketing dien je te zien als de weg tussen je dienst (je verzorgingen) en het eindresultaat (een tevreden patiënt). Met eindresultaat bedoel ik niet dat ze patiënt/klant zijn geworden. Als thuisverpleegkundige ga je iemand helpen bij het wassen en aankleden zodat ze langer in een thuissituatie kunnen blijven wonen. Ook om ze zich mooi & verzorgd te laten voelen & om hun dag op te vrolijken met een leuke babbel omdat eenzaamheid steeds meer de kop opsteekt. Wassen en aankleden is dus slechts een middel (de weg) om andere resultaten te bekomen.

In dat opzicht geloof ik als verpleegkundige en als marketeer er steeds meer in dat je als thuisverpleegkundige het verschil kan maken wanneer je je gaat focussen op totaalzorg. Een voormiddagronde met slechts enkele patiënten waarvoor je alle tijd kan nemen voor de verzorging zou een ideaal gegeven zijn. De patiënt en zijn mantelzorgers zullen dit fantastisch vinden en dit ook verder vertellen wat nog steeds de beste marketing is. Anderzijds zullen patiënten of de kinderen van deze patiënten steeds meer zelf de keuze van verpleging maken en steeds minder het ziekenhuis of de huisarts. Deze keuze van je “patiënten/klanten” kan je op lange termijn het beste positief beïnvloeden (veranderen) door het geven van alle aandacht, tijd en zorgprestaties. In feite is dit ook wat iedere thuisverpleegkundige wil diep in zijn/haar hart. Door dit te doen ga je automatisch ook de A,B & C profielen (forfaits) aantrekken omdat deze snakken naar meer aandacht (tijd) en totaalzorg. Het zal je uniek maken. Het zal je het juiste imago (een merk) geven dat nodig zal zijn om op lange termijn het verschil te kunnen maken.

Tonen dat je tijd neemt voor iedere patiënt (met zijn mantelzorgers) is de marketing die je dient te voeren. Dit verhaal dien je keer op keer te vertellen. Stop met het ten toon spreiden van je technische prestaties en start met het tonen van de positieve gevolgen van deze prestaties bij je patiënten/klanten.

Veel succes!

Hopelijk heb je als thuisverplegingspraktijk iets gehad aan deze blog. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn mogen deze steeds gemaild worden naar info@zorgleads.be of stuur me een WhatsAppje naar +32 478 78 63 98. Meer info kan je vinden op www.zorgleads.be.

Met vriendelijke groeten

Marc Driesen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *