Marktonderzoek resultaten

Interpretatie steekproef: marketing in de zorgsector

Op vrijdag 27 maart ’20 heb ik een marketingenquête uitgestuurd via LinkedIn en Facebook Messenger. Dit specifiek naar zorgprofessionals. Aan deze steekproef hebben 25 personen deelgenomen verspreid over 8 deelsectoren in de zorgsector.

Dit onderzoek dient gezien te worden als een steekproef en niet als een wetenschappelijk onderzoek. Het doel van deze steekproef was om jullie en ons als zorgmarketingbureau extra inzichten te geven in de marketing van andere zorgondernemers. In de toekomst zullen we steeds meer bevragingen doen. Bevragingen bij studenten, bij lokale besturen,… 2 keer per jaar zullen we ook een zorgmarketing-quiz verspreiden zodat iedereen kan testen hoever hij/zij staat in de marketing van 2020 en verder.

Welke deelsectoren hebben deelgenomen aan deze steekproef?

Zorgsectoren marketing steekproef Zorgleads
Deelnemers aan de marketingsteekproef zorgsector

Zoals gezegd hebben 8 verschillende deelsectoren deelgenomen aan deze steekproef:

 • 9 zelfstandige thuisverplegingspraktijken
 • 3 ziekenhuizen
 • 3 woonzorgcentra & assistentiewoningen
 • 1 apotheker
 • 2 Bedrijven met zorgondernemingen als klant
 • 2 ondernemingen werkzaam bij personen met een beperking
 • 1 psychiatrisch verzorgingstehuis
 • 1 ouderwerkgroep voor jongeren met DCD (Development Coördination Disorder)

Vraag 2: denk je dat marketing ook belangrijk is in de zorgsector?

Is marketing belangrijk in de zorgsector?
Is marketing belangrijk in de zorgsector?

In deze steekproef vonden 2 van de 25 deelnemers dat marketing matig belangrijk is maar niet in hun sector. De vraag die we ons hierbij dienen te stellen is: wat is marketing? Ieder van ons heeft een verschillende opvatting over wat marketing concreet is… en dat is logisch. Wanneer je marketing ziet als een verkoopstool waarmee je constant advertenties dient te draaien, kan ik heel goed begrijpen dat meerderen denken dat dit niet werkt in de zorgsector. Marketing en meerbepaald zorgmarketing zijn voor mij (als zorgondernemer en als marketeer) de manier om als organisatie je verhaal te vertellen (je waarom) aan een zeer specifieke doelgroep die reeds je klanten zijn of kunnen worden. Je wil met je dienst of product iets positiefs veranderen (verbeteren) in de wereld van je bewoners/patiënten/klanten. Maar voordat je iets kan veranderen bij de eindklant dien je de cultuur rondom deze eindklant eerst te veranderen. Wanneer je met een idee of boodschap naar je doelgroep gaat zonder dat ze het begrijpen, zal dit steeds afgestoten worden. In principe is de bewoner/patiënt of klant niet op zoek naar je dienst of product. Hij of zij is op zoek naar de positieve gevolgen van je dienst of product. Hierbij wil ik dus duidelijk maken dat marketing niet gelijk staat aan verkopen en dat we meer aandacht dienen te geven aan de cultuur rondom je dienst/product.

28% van de deelnemers gaf aan dat ze marketing belangrijk vinden maar dat ze er te weinig tijd voor hebben en er te weinig kennis van hebben. Dit is een opmerking die we heel vaak krijgen. Mijn ervaring leert me dat het doen aan marketing niet zoveel tijd vraagt wanneer je een goede basis hebt gemaakt voor jezelf. De basiskennis ontbreekt vaak om eenmalig deze stevige basis te maken en nadien te behouden. Wat deze 28% van de deelnemers in principe zeggen, is dat de tijd die ze investeren in marketing onvoldoende resultaten geeft. Als zorgonderneming ga je regelmatig (zelfs onbewust) voor jezelf de afweging maken of de inspanningen die je doet effectief wel opbrengen. Ik maak me sterk dat wanneer iedereen voor €50 inspanningen deed en er €300 aan meetbare resultaten uitkwamen, dan zou niemand de tijd die ze investeerden in marketing nog in twijfel trekken. Nu stellen velen zorgondernemers vast dat de €50 aan inspanningen ( + hun tijd) vaak verloren inspanningen waren. Logisch dus dat je je tijd gaat investeren in zaken waar je wel een goed gevoel bij hebt, niet?

36% geeft aan dat ze zich er meer en meer in verdiepen, wat ik persoonlijk een zeer goede evolutie vind. Belangrijk om op te merken (resultaat vraag 7) is dat 36% van de deelnemers ook aangeven dat ze geen specifieke bijscholingen kunnen vinden of ooit gevonden hebben over zorgmarketing.

24% zegt dat ze marketing heel belangrijk vinden en dat dit eigenlijk zeer vlot bij hen loopt wat top is om te horen! 1 persoon gaf aan dat ze het wel belangrijk vonden maar te weinig tijd hadden (maar dus wel voldoende kennis in huis hadden).

Vraag 3: Hoe vaak is je zorgonderneming online actief?

Hoeveel zijn borgondernemingen actief online?
Hoe vaak zijn zorgondernemingen online actief?

Hierin zijn de resultaten, zoals je kan zien, bijzonder verdeeld. Onderaan bij overige hebben 3 van de 25 zorgondernemingen aangegeven niet actief te zijn online en 1 van hen geeft aan te weinig actief te zijn.

Er is geen definitie die zegt hoeveel je als zorgprofessional online actief dient te zijn om succesvol te zijn. Dit kan ook niet omdat iedere onderneming andere doelstellingen en doelgroepen heeft. Wat we wel merken is dat ondernemingen die 2 keer per week iets strategisch & doelgericht posten op hun sociale media, betere resultaten halen dan bedrijven die dit slechts 1x per maand doen. Uiteraard kan je iets organisch posten (=zonder te adverteren) of iets geadverteerd posten. De resultaten hiervan verschillen uiteraard ook. Onthoud vooral dat wat en hoe je iets post veel belangrijker is dan hoeveel je iets post.

Vraag 4: Op welke van deze platformen zijn jullie actief met je onderneming?

Zorgondernemingen actief op welke sociale mediaplatformen
 • 95,24% van de zorgondernemingen zijn actief op Facebook.
 • 52,38% op Instagram
 • 66,67% op LinkedIn.

Persoonlijk denk ik dat hier duidelijk de beperking van de steekproef naar boven komt. In de vele keynotes die ik geef zie ik vaak dat 70% van de zorgondernemingen werkelijk een eigen Facebookpagina hebben en dat slechts 1 op 5 een eigen Instagrampagina heeft van het bedrijf. LinkedIn vind ik ook een verrassing. De resultaten van deze vraag dien je dus met een korrel zout te nemen. Waarschijnlijk hebben momenteel vooral de sterkere bedrijven deelgenomen aan deze steekproef.

Vraag 5: Hebben jullie een website?

Schermafbeelding 2020 03 30 om 11.36.14
Heb je als zorgonderneming een website?

Gelukkig heeft 84% van alle bevraagde professionals een website. Dit wil ook zeggen dat 16% (nog) geen website heeft. Duidelijk werd ook dat 1 op de 5 een website heeft laten maken wanneer ze enige tijd actief waren, dus niet dadelijk van bij de start. Dien je een website te hebben? Mijn antwoord hierop is: je dient een pagina online te hebben. Dient dit steeds een “full blown” website te zijn met alle toeters en bellen? Neen! Via een landingspagina kan je ook al heel wat doen. Of een basiswebsite met geïntegreerde landingspagina’s kan ook. Maar zoals gezegd zit hierin een enorm verschil tussen bijvoorbeeld een ziekenhuis (dat niet zonder website kan) en een thuisverplegingspraktijk die perfect zou kunnen scoren met een mooie en duidelijke landingspagina.

Vraag 6: Volgen jullie bijscholingen rond marketing & communicatie?

Bijscholingen zorgmarketing
Bijscholingen communicatie & marketing

Wanneer we deze resultaten als waar mogen beschouwen, dan hebben 72% van alle zorgondernemingen al een hele tijd geen opleidingen meer gevolgd rond communicatie & marketing. Hierin ligt dus een enorme marge klaar voor verbeteringen. Eén van de oorzaken (zie vraag 7) is dat er te weinig aanbod van opleidingen rond marketing & communicatie die specifiek voor de zorgsector worden gemaakt. 36% van de ondervraagden gaf zoals eerder al gezegd aan nog nooit dergelijke opleiding te zijn tegengekomen.

Anderzijds dienen we ook eerlijk te zijn en zeggen dat mensen die actief zijn in de zorgsector (doen dit met hart & ziel) weinig interesse hebben in marketing. Marketing heeft een bijzonder negatieve bijklank wanneer je dit gebruikt wordt voor de zorgsector. Wanneer je marketing ziet als een tool om “hard sales” mee te doen kan ik je geen ongelijk geven. We moeten met z’n allen stoppen met het online verkopen en starten met het online helpen van onze klanten. Zie je bewoners/patiënten en klanten als leerlingen die je iets wil bijleren en helpen. Probeer hun leven beter te maken met je dienst of product door aan te tonen welke leuke en positieve effecten dit kan hebben op hun bestaan. Weet dat vele mensen met een andere bril naar de wereld kijken. Dus besef dat niet iedereen staat te springen voor je idee of product. Richt je dienst en product dus niet op de massa maar op een zeer specifieke groep van mensen waarvoor jij en niemand anders het verschil kan maken. Voor woonzorgcentra wil dit zeggen dat je niet iedere senior in de stad als klant wil hebben, maar enkel een specifieke groep waarvoor jij het beste aanbod hebt. De toekomst van de zorgsector zit hem in de specialisaties, niet in het massa-aanbod.

Vraag 7: Zijn er voldoende bijscholingsmogelijkheden rond marketing & communicatie?

Bijscholingsmogelijkheden zorgmarketing
Bijscholingsmogelijkheden marketing & communicatie

De conclusie van deze vraag is dat 28% van de bevraagden bijscholingen volgen rond marketing & communicatie. De anderen geven aan te weinig aanbod rond zorgmarketing te kunnen vinden of hiervoor te weinig te hebben.

Vraag 8: Zouden bijscholingen via pc een oplossing kunnen bieden?

Online bijscholing voor zorgondernemingen
Zouden bijscholingen via pc een oplossing bieden?

72% van de bevraagde 25 deelnemers geven aan dat online-bijscholingen hen zouden kunnen helpen. 20% van deze 72% geeft aan dat ze zich beter moeten informeren voordat ze hier vlot mee aan de slag kunnen.

16% geeft aan liever fysiek bijscholingen bij te wonen en 8% geeft aan onvoldoende met een pc te kunnen werken om online-opleidingen te kunnen volgen.

Als keynote spreker voel ik de vraag naar online-opleidingen aanzienlijk toenemen.De verplaatsingen van & naar de opleidingen nemen te veel tijd in beslag voor velen. Dit terwijl ze even vrolijk online hun vragen kunnen stellen en iedereen deel kan nemen aan groepsdiscussies. Anderzijds geeft persoonlijk contact iets extra (dynamiek & verbondenheid) wat je online nooit zal kunnen verwezenlijken.

Vraag 9: Zie je marketing als een kost of een kans?

Is marketing een kost of een kans
Is marketing een kost of een kans?

In deze vraag gaven 4 deelnemers aan dat marketing eerder een kost is en dat mond aan mond reclame nuttiger is.

 • 53,85% van de deelnemers gaf aan dat ze marketing zien als een kans om het verhaal van hun onderneming te vertellen.
 • 19,23% gaf aan dit als een kans te zien om extra klanten te vinden.

Ik kan alle reacties zeer goed begrijpen. In principe is alles afhankelijk van de manier waarop je momenteel als persoon marketing ervaren hebt. Met welke bril kijk jij naar de marketingmarkt? En in welke deelsector van de zorgsector ben je actief? Uiteraard is mond aan mond reclame de beste reclame die er is! Hierover bestaat geen enkele discussie. De vraag is alleen: op welke manier geef jij als organisatie mensen iets om over te praten? Je dient als organisatie met de juiste zorg, aandacht & focus in te spelen op de behoeften, dromen en wensen van je eindklanten (bewoners, patiënten of klanten). Je dienst is als het ware het middel om de behoeften, dromen en wensen bij je eindgebruikers te bereiken. Wanneer je zo naar marketing zou kijken, zou je ervaren dat marketing en zorg zeer dicht bij elkaar liggen. Beide dienen ze ten dienste te staan van de eindgebruikers. Ondernemers die actief zijn in de zorgsector willen mensen helpen en dat dient ook het enige doel te zijn van je marketing.

Toon met een zeer beperkte doelgroep aan waarin je het verschil kan maken en zorg dat je hierin de beste van de markt bent! Met best bedoel ik dat jij als beste deze klanten kan helpen…beter dan iedereen! Probeer van deze zeer specifieke groep mensen één persona of max 3 persona’s uit te schrijven en enkel deze mensen nog verder aan te spreken met je communicatie en marketing. Je zal merken dat je onderneming exponentieel zal groeien omdat je voor een welbepaalde groep het beste in de markt kan aanbieden.

Nogmaals bedankt voor jullie deelname!

Heb je verder nog vragen of opmerkingen rond deze steekproef? Aarzel dan niet om me te contacteren via info@zorgleads.be of stuur me een WhatsApp bericht naar +32 478 78 63 98.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *