Employer branding zorgsector

Evidence based employer branding in de zorgsector

Tijden veranderen en de zorgsector is klaar om objectieve data te gebruiken om de employer branding uit te werken, in plaats van het frequent gebruikte buikgevoel. Vaak krijgen we de vraag om een strategie uit te werken om efficiënt nieuwe collega’s te vinden voor ziekenhuizen en woonzorgcentra. De tijd om enkel oppervlakkige gesprekken te gebruiken, die is voorbij.

‘Employer branding’ is een modewoord dat te pas en te onpas gebruikt wordt, vaak ook onterecht. Ondanks de vele definities van het woord is het doel steeds identiek: een ‘employer of choice’ worden, of gepercipieerd worden als een fantastische werkplek.

Waarom zetten steeds meer organisaties in op employer branding?

Intussen zetten veel ziekenhuizen en woonzorgcentra in België en Nederland in op online en offline marketing. Ze doen dit om meer bekendheid te krijgen en hun verhaal te vertellen. Zeker geen foute visie!

Maar vergeten we soms niet om de eigen collega’s, die vaak al jaren voor de organisatie werken, actief te betrekken in onze communicatie en marketing? Recente metingen tonen bijvoorbeeld aan dat het actief betrekken van 15 interne ambassadeurs bij je online marketing 67% meer effect heeft dan een online advertentiebudget van €750/maand.

Wanneer je je menselijk kapitaal positief kunt inzetten voor je organisatie, heb je automatisch een competitief voordeel tegenover andere zorgorganisaties die ook op zoek zijn naar nieuwe collega’s.

Take away our brands and leave us our people and we will build a new company in a decade. Leave us our brands, and take away our people and we are nothing.

Procter & Gamble

Bedrijfscultuur & strategie

Voordat je kan starten met het actief aantrekken van nieuwe medewerkers, moet je gewenste imago eerst intern zichtbaar én waargemaakt zijn! In de praktijk zien we dat zorgondernemingen deze stap, de interne branding, soms overslaan. Terwijl het voor je imago als werkgever van kapitaal belang is dat wat je extern communiceert, ook overeenkomt met de interne realiteit. Pas wanneer je interne imago vlot begint te lopen, kan je dit bij elk extern contactmoment op een consistente manier zichtbaar maken naar je arbeidsmarktdoelgroepen.

Thuisverpleging samenwerken
Evidence based employer branding in de zorgsector

Je employer branding moet in lijn staan met je bedrijfscultuur en strategie. Volgens de ‘resource based theory’ verschillen organisaties in hun prestaties omdat ze over verschillende ‘resources’ (vb. geld, technologie,…) beschikken of er anders mee omgaan. (Ployhart & Kim 2014) Resources die waardevol en zeldzaam zijn, kunnen bijdragen tot het behalen van een competitief voordeel. Wanneer ze bovendien moeilijk te imiteren en onvervangbaar zijn, kunnen ze ook leiden tot een blijvend en duurzaam competitief voordeel. Het kunnen mobiliseren en stimuleren van eigen talenten (je collega’s) is hier het beste voorbeeld van.

Ondersteunen van buikgevoel

In 92% van alle zorgorganisaties in Vlaanderen verlopen de sollicitaties op dezelfde manier. Er is een vacature en deze verspreiden ze online en offline. Wanneer een sollicitant interesse heeft, volgt er een gesprek en op basis hiervan zal er een beslissing genomen worden door werkgever en sollicitant.

De vraag die ik mij stel: op welke theoretische basis worden deze beslissingen genomen? Wat maakt dat een sollicitant interesse heeft? Wat in de vacature trok zijn/haar aandacht? Past zijn/haar persoonlijkheid bij de organisatie en functie? En stel dat hij of zij wordt aangenomen: op welke manier worden ze opgevolgd? Want niet alleen organisaties, maar ook de referentiekaders van collega’s veranderen.

Om over meer niet-gekleurde gegevens (data) te kunnen beschikken, hebben we binnen Zorgleads een onderzoekscel opgericht die los van de bestaande sollicitatietechnieken ook gebruik zal maken van neuro-onderzoek. Hierin gaan we hoofdzakelijk op zoek naar kennis en gevoelens die bij werkgevers en sollicitanten bewust en onbewust aanwezig zijn. Deze data zullen niet alleen een bijzondere impact hebben op de employer branding, maar zullen ook de brug tussen werkgever en nieuwe medewerkers korter en duidelijker maken.

Zorgleads neuromarketing
Op zoek naar bewuste & onbewuste kennis

Mensen weten vaak niet wat ze willen/voelen, ze zeggen niet wat ze denken en doen vaak niet wat ze zeggen. Dat maakt een standaardaanpak bij het sollicitatieproces allesbehalve gemakkelijk. Via de extra data uit ons neuro-onderzoek willen we zorgondernemingen ondersteunen om zo tot een betere match te komen met sollicitanten.

Wil je meer info over onze aanpak van employer branding? Of wil je op de hoogte blijven van de resultaten van onze lopende onderzoeken in de sector? Stuur ons dan zeker een mailtje naar info@zorgleads.be of surf naar https://zorgleads.be/onderzoek/ voor meer informatie. Een WhatsApp sturen kan ook naar +32 478 78 63 98

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *